maanantai 2. huhtikuuta 2012

Sulautumisesta kaikkeuteen

"Tämän vuosisadan lopulla maaplaneretalla tapahtuu suuria muutoksia. ihmiskunta pääsee henkisen kehityksen vaiheeseen, jolloin ihmiset ovat valmiita hylkäämään aseet ja väkivallanteot. Me pääsemme avaruusmatkailijoina vierailemaan muilla aurinkokuntamme planeetoilla ja muuallakin avaruudessa. Samalla viemme sanomaa sisarplaneetoillemme.

Meidän planeettamme onn tuskallisten ponnistusten koulu... Meidän sisällämme oleva yksisyntyinen, muuttumaton, ikuinen kipinä, joka sisältää maailmankaikkeuden siemenaiheet, odottaa kuoriutumistaan persoonallisuutemme peitteistä. Meissä alkaa toimia todellinen elämänvoima, sisäisen säteilymme Sampo, joka on elämää antava aurinkoprinsiippi meissä."

Istumme Seinäjoen rautatieaseman kahvilassa. Mies nimeltä onni T. Heinola selittää käsityksiään. Paikalla on joitakin Lakeuden Kutsun toimituskuntaan kuuluvia henkilöitä. Haastattelutilanteessa yritämme saada otetta Onni T. Heinolan ajattelutapaan, hänen toimintaansa, henkisen kasvun menetelmäänsä.

Keskuudessamme elää aina joitakin henkilöitä, jotyka ovat ajattelussaan hylänneet totunnaisimmat lähtökohdat, etsineet pitkään pohjaa omalle maailmankatsomukselleen ja saavuttaneet lopulta henkisen selvyyden, valaistumisen, mielenrauhan ja varmuuden. Onni T. Heinola katsoo vedensinisillä silmillään haastattelijaa rehellisesti ja syvälle. Hän selvittää ajatuksiaan selkeästi, loogisesti ja kärsivällisesti. Silti haastattelun kuluessa tuntuu yhä mahdottomammalta kuvata tämän henkilön ajattelun lähtökohtia muutamalla sanalla.

I

Onni T. Heinola syntyi 1.1.1919 vuorokauden ensimmäisellä tunnilla. syntymäaika tuntuu merkitykselliseltä, enteeltä. onni Heinola on nyt 65-vuotias teuvalainen keksijä, taiteilija, teosofisesta liikkeestä itsenäistynyt ajattelija, kosmisen opiston perustaja.

Onni T. Heinolan ajattelun lähtökohdat löytyvät teosofisesta liikkeestä, Pekka Ervastin opetuksesta ja Ruusu-Rististä. Ruusu-Rististä Onni Heinola kiinnostui jo nuorena, myös hänen isänsä ja veljensä olivat ruusuristiläisiä. Heinola itse muistaa käyneensä 12-vuotiaana kuuntelemassa Ervastin seuraajan, J.R. Hannulan puhetta Teuvalla.

Varsinaisen herätyksen onni T. Heinola koki kuitenkin 1938, jolloin hän liittyi Ruusu-Ristin esoteeriseen kouluun. Heinola on eräs niistä kolmesta henkilöstä joka on käynyt Ervastin Ruusu-Ristin koulun tämän kuoleman jälkeen. Hilda Pihlajamäki opetti Heinolaa saatuaan unessa luvan tähän. Kahden vuoden ajan Heinola harjoitti mietiskelyä esoteerisessa koulussa kolme kertaa päivässä.

Kesällä 1940 Heinola joutui elämässään uuteen käännekohtaan. Ervastin ja Heinolan ajattelun kulmakivenä on lause: "Älä tee pahalle vastarintaa." Tämä opetus oli syvässä ristiriidassa sotimisen ja väkivallantekojen kanssa. niinpä heinola lähtikin sotahommista äänislinnasta ja sai kolmen vuoden kuritushuonetuomion, josta joutui lopulta kärsimään yhdeksän kuukautta.

Vankilasellissä heinola kertoo saaneensa valaistuksen ja kokeneensa uudelleensyntymän. heinola kertoo vankilasellin rovaniemellä muuttuneen niin kirkkaaksi, ettei hän tarvinnut siellä lainkaan valoa. Oranssinvärinen kolmas silmä aukesi Heinolan otsassa (muut esoteeriset silmät sijaitsevat sydämen ja kurkun kohdalla). Valaistunutta tilaa kesti 40 päivää ja yötä.

II

"Oivaltaessamme kuinka elämä ja kuolemakin ovat vain kuin leikkiä, sadunhohteista unta ja näytelmää, kuinka Luojakin on luomuksensa luonut leikillään, niin kuin leikkivä lapsi viattomuuden riemun ja ilon valtaamana. ollessamme vielä kuolevaisia olemme tässä ikuisuuden kentässä liian toisissamme ja tärkeitä, kunnes huomaamme, että meiltä puuttuu hilpeä huumori, joka todella onkin hengenpuntari - tasapainottaja tiellämme. Alamme oivaltaa kuinka yksinkertaista kaikki se onkin, joka on salattu viisailta ja ymmärtäväisiltä ja annettu lapsenmielisille."

Sodan jälkeen Onni T. Heinola maalsi ja kirjoitti. Hän järjesti neljä taidenäyttelyä. Helsingissä, tukholmassa, Leppävaarassa ja espoon Matinkylässä. Heinola asui helsingissä 20 vuotta ja piti Kosmisen opiston nimissä esitelmäsarjan "Ikuisen elämän salaisuus on kuolemaakin suurempi." Kosmista opistoa Heinola luonnehtii eräänlaiseksi teosofisen liikkeen sisaryhtiöksi.

omaa suunnitelmaansa Heinola on toteuttanut 40-luvulta lähtien. tukholmassa heinola näki unen, jossa ufot tulivat henkiolentoina hakemaan heinolaa pienellä lentävällä lautasella. Heinola vietiin unessa suurempaan lentävään lautaseen, jossa hän keskusteli maa-planeetan asioista. Henkiolennot pyysivät Heinolaa ohjaamaan planeetan asiat oikeille raiteilleen.

Onni T. Heinola kirjoitti kirjoituksen sanomamme avaruuteen, jossa heinola esittelee oman henkisen kasvun menetelmänsä. Heinola lähetti kirjoituksen interplanetistien kautta kaikille maailman ufokerhoille ja "Sanomamme avaruuteen" julkaistiin muun muassa eräässä amerikkalaisessa julkaisussa. Myöhemmin Heinola on kirjoittanut aiheesta lajemman, yli 60-sivuisen version joka toistaiseksi on julkaisematta.

vuonna 1975 Heinola aloitti varsinaisen lähetystyönsä. tällöin hän paljasti sanomalehdistössä eräitä keksintöjään ja lahjoitti keksinnöt myöhemmin ETYKille. keksintöjen joukossa oli muun muassa jarruautomaatin ja lentokoneen polttomoottorin periaatekeksinnöt. Patentoitu keksintö on Heinolan nuoruudessa kehittämä tiiliputkikuivaaja.

III

Onni T. Heinola kutsuu kehittämäänsä henkisen kasvun menetelmää alaotsikolla "Ajatus ja tajunta, kuningasten kuningas yoga-rukousmietiskely". Menetelmän tarkoituksena on, että mahdollisimman monta mietiskelijää kokoontuu yhteen ja lähettää ajatusviestejä neljään pääilmansuuntaan sekä ylös avaruuteen ja alas Tuonelaan. Kun riittävän monet ihmiset mietiskelevät yhdessä, tämä vaikuttaa koko maailmankaikkeuteen.

- Meidän pitää saada hyvä tahto itseemme ja pääsemme uudestisyntymisen ja valaistumisen olotilaan. Silloin syntyy Aurinkolapsi, jota sanotaan uudestisyntymäksi. aivaat aukeavat ja saamme avaruudesta valopisteen joka laajenee, Heinola kertoo.

Onni T. Heinola on vakuuttunut siitä, että asiat tulevat järjestykseen tämän vuosisadan viimeisellä neljänneksellä, jolloin Heinolan herätystoimintakin saa vastakaikua. Tämän neljänneksen aikana Heinola uskoo ihmiskunnan vapautuvan sodasta, ihmisten tappamisesta.

"Vapaaenergian paljastuttua me tulemme saamaan yhteyden aurinkokuntamme asuttuihin maailmoihin. Silloin saatamme heidän tietoonsa kohta kaksituhatta vuotta sitten saamamme opin. nämä kolminkertaisen valomysteerion ohjeet avaavat heillekin aivan uuden elämän muodon, joka vie heidät onnelliseen ihmiskunnan auttamiseen, valaistujen päämäärään. Silloin meidätkin liitetään ihmiskunnan auttajien kosmiseen avaruusyhteisöön, jossa kaikilla on yksi ja sama äärettömän hyvä tahto."

IV

Onni T. Heinola kannattaa maailmaa, jossa riistoa ja sortoa ei ole, jossa kaikki omaisuus jaetaan tasan. tällainen maailma saavutetaan ja puolueet lakkaavat olemasta, kun ottamisen halu muuttuu antamisen iloksi. mitään poliittista puoluetta heinola ei kannata.

Omaisuuden tasajakoa Heinola aikoo toteuttaa Teuvalle suunnittelemassaan vanhusten, orpojen ja vähäosaisten asuntolassa. Heinola on suunnitellut Teuvalle erityisellä kuumailmalämmityksellä toimivan asuntolan, johon tullessaan jokainen asukas luopuu omaisuudestaan. Henkilökohtaisen omaisuuden asukkaat saisivat takaisin, mikäli päättävät lähteä asuntolasta.

Onni T. Heinola uskoo, että jokaiselle ihmiselle annetaan ennen syntymää lupaus elämämme tehtävästä. tämä tehtävä unohdetaan syntymässä, mutta uudestisyntymän yhteydessä ihmisen tajunta avautuu, silloin näkyy taivaallinen kirkkaus, meidän dharmamme, elämämme tehtävä. Heinolan oma elämäntehtävä on yoga-rukousmenetelmän opettaminen.

- Kun ihminen mietiskelee elämänohjeita, hän muuttuu. meidän veremme muuttuu Jeesuksen veren kaltaiseksi. Ihminen kuolee eläessään. Hän muuttaa värähtelynopeutensa valon nopeudeksi ja ihmisestä katoavat ne solut ja atomit, jotka tavallisesti kokoontuvat hautaan, Heinola kuvailee.

uudestisyntymän ja värähtelynopeuden jmuuttamisen avulla ihminen tuolee kuolemattomaksi. heinolan elämän pituus on hänen omassa hallinnassaan. Sairaus, rappeutuminen uja kuolema johtuvat Heinolan mukaan tarpeettomasta sukupuolienergian käytöstä. Mestarit ovat näiden yläpuolella, sillä he pidättyvät purkamasta sukupuolienergiaansa ja se nousee aivoihin myönteisessä muodossa.

V

Onni T. Heinolan päämääränä on Mestarien tie: kulkea kaita tie voittoon, värähtelynopeuden muuttaminen valon nopeudeksi, kuolematon olotila, valoruumiin saavuttaminen. Henkiolentojen kohtaamisen jälkeen Heinola on odottanut vapaan energian paljastamista ihmiskunnalle. kun tämä energia paljastetaan, planeetan asiat muuttuvat.

"Työskenneltyämme aikamme avaruusolentoina, tulee meistä vuorollamme aurinko-olentoja siksi kunnes vapaudemme k a i k e s t a p e r s o o n a l l i s e s t a tahdosta, sulauten Kaikkialliseen Kaikkeen, työskennellen Luojana Luojassa - joka alussa oli Sana ja Sana oli jumalan tykönä - suuressa elämässä."

Haastattelu K. Nevaranta
Lakeuden Kutsu III/1983

Alun sitaatti ja kursivoidut sitaatit ovat Onni T. Heinolan tekstistä "Sanomamme avaruuteen"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti